top of page
projects.

produkcie.

DSC04762.jpg
about.

o nás.

Združenie RESERVA vzniklo v roku 2014, zakladateľmi sú skúsení umelci Mgr.art. Lucia Holinová a Mgr. Vladimír Holina, ktorí pôsobia na umeleckej scéne viac ako 20 rokov. Cieľom aktivít RESERVA o.z. je vytváranie podmienok pre činnosť umelcov a pre realizáciu umeleckých projektov, podporovanie rozvoja umenia a výskumu, vzdelávanie profesionálnych umelcov aj širokej verejnosti a prezentovanie slovenského súčasného umenia na Slovensku aj v zahraničí. Zameriavame sa na tvorbu súčasných tanečných a multi-žánrových predstavení a akcií s cieľom podpory tvorby s presahmi k ostatným druhom umenia, ich prezentáciu ako aj organizáciu aktivít, ktoré túto formu umenia približujú širšej verejnosti. Máme za sebou štyri ročníky open air FESTIVALU PEKNÁ CESTA v Bratislave, obľúbenej komunitnej akcie, súčasťou ktorého sú koncerty, výtvarné dielne, performance a vzdelávacie aktivity. Takisto sme koprodukovali tanečné predstavenia v r. 2015 WATCH - s Divadlom elledanse, PI STORY - s Divadlom Len tak tak. V r. 2016 sme samostatne produkčne zastrešili vznik tanečno - hudobného predstavenie WATCH NOW, ktoré bolo úspešne reprízované na Slovensku aj v zahraničí, v roku 2018 pohybovo-divadelné predstavenie SÓLO PRE 3 VYSÁVAČE a v roku 2019 ďalšie tanečné predstavenie NIVEAU STABLE.

Absolventka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore Tanečné umenie – pedagogika moderného tanca. Ako interpreta spolupracovala s viacerými slovenskými a zahraničnými choreografmi a režisérmi.

 

Ako choreografka, režisérka, dramaturgička vytvorila v spolupráci s inými umelcami predstavenia, ktoré boli prezentované na Slovensku, v Čechách, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, na Cypre, v New Yorku. Choreografickej tvorbe sa začala venovať už počas štúdia na VŠMU. Vytvorila celovečerné choreografie ako napríklad: Škára (1999), FUGA (2012), WATCH (2015) aj v obnovenej premiére WATCH NOW (2016), PI STORY (2015), DUNAJ (2016), NIVEAU STABLE (2019).

 

Dramaturgicky spolupracovala s choreografkou Šárkou Ondrišovou na dielach 4 MEN, Balet Slovenského národného divadla (2011), Voda na vode, Divadlo elledanse (2011) a FROST, súbor Balet Bratislava (2012).

V roku 2014 založila spolu s Annou Sedláčkovou, Danielom Račekom a Monikou Čertezni tanečnú skupinu Neskorý zber, v ktorom sú združení tanečníci v zrelom veku. V tomto zoskupení v kolektívnej choreografii vytvorili predstavenie Zámerné čakanie (2014).

 

V roku 1996 sa podieľala na založení Asociácie súčasného tanca, profesného združenia v oblasti súčasného tanca a medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe. V rokoch 2001 – 2002 bola spoluautorkou a manažérkou projektu Tanec v Aréne, v rámci ktorého sa pravidelne uvádzali diela slovenských choreografov na scéne Divadla Aréna v Bratislave.

 

V rokoch 2010 – 2013 bola výkonnou riaditeľkou Divadla a Tanečnej školy elledanse.

Od roku 2014 je šéfredaktorkou časopisu TANEC, renomovaného plnofarebného štvrťročníka o tanci a pohybovom umení a portálu časopisu tanecportal.sk. Vo vydavateľstve VERBUNK sa venuje aj vydávaniu tanečnej literatúry, ako například tituly: preklad knihy Susan Au Balet a moderný tanec (2017), Emil Bartko - Stručná encyklopédia tanečného umenia (2018) a pripravuje preklad knihy Andrei Olsen – Príbehy tela.

 

V pedagogickej práci sa venuje technike súčasného tanca, improvizácii, kontaktnej improvizácii, Alexandrovej technike a integrovanému tancu. Od roku 1991 viedla tanečné hodiny a workshopy v mnohých tanečných školách a v skupinách na Slovensku a v Čechách. V rokoch 2010 – 2013 študovala Alexandrovu techniku v Budapešti. Od roku 2014 pravidelne pravidelne spolupracuje s integrovaným pohybovým divadlom LEN TAK TAK ako pedagóg a choreograf.

foto reserva lu.jpg

Lucia Holinová  

choreografka, pedagogička, tanečná dramaturgička, šéfredaktorka časopisu TANEC

dano racek.jpg

Daniel Raček  

tanečník, pedagóg 

Daniel Raček, v mladosti bol unesený folklórom a spoločenským tancom. Od roku 1992 sa venuje súčasnému tancu a kontaktnej improvizácii. Po ukončení Matematicko - fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začal najskôr pracovať v divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici a od roku 1999 ako umelec na voľnej nohe doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Nórsko, Grécko). V súčasnosti je členom Debris Company (Bratislava), združenia Neskorý zber (Bratislava) a Karen Foss Quiet Works (Nórsko). V roku 2006 bol ocenený cenou za najlepší interpretačný výkon v súčasnom tanci - Philip Morris/Kvet Baletu. Vo svojej pedagogickej praxi sa zameriava na princípy súčasného tanca so špecialnym fokusom na obrátené polohy tela a moderný partnering. Je absolventom MFF UK a VŠMU v Bratislave.

Barbora Janáková je absolventkou tanečného odboru na konzervatóriu v Nitre (2011) a absolventkou VŠMU so zameraním na tanečné umenie (2016). Počas štúdia sa samostatne vzdelávala na workshopoch (David Zambrano, Martin Kilvády, Balázs Bussa, Sumako Koseki, Peter Jaško, Andrej Petrovič, Stano Dobák, Kevin Rees, Milan Kozánek, Milan Herich, Defne Erdur, Milan Tomášik, Claire Plenat, Cyril Baldy, Jozef Fruček, Andrea Opavská, Andris Kačanovskis, Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Shi Bo, Shi Jingxin, Tan Hao a ďalší). Od roku 2011 pôsobí ako performerka na slovenskej scéne: Davide Sportelli – Skin; Anton Lachký – Nočná ilúzia; P. Šavel, M. Poláková, J. Korec, T. Procházka – Pocitové rozUmenie; Marta Poláková – Horúčava, pODPORa, M. a J. Hajdyla Assemblage,  Lucia Holinová Niveau stable. Aktuálne sa radí aj medzi začínajúcich tvorcov Do Dna (M.M. Balážová/Janáková,Hulvejová, Dotyk (Janáková/Priečková/Tonková/Šavel/Procházka), Moving mountains (mimoOs), Prešívané niťou (Hriešik/Máliková/Šavel/Priečková/Janáková). Od roku 2017 pôsobí ako pedagóg na konzervatóriu, 2016 Jumbo Dance Studio a Superar. Barbora je predsedkyňou o.z. mimoOs a členkou PLaST. Je spoluzakladateľka výchovno – vzdelávacieho projektu Telohra. Zúčastnila sa zahraničných stáží (Belgicko), medzinárodných tanečných sústredení (Dijon, Francúzsko; 1st China CEE Dance Summer Camp; 2nd China CEE Dance Summer Camp). V roku 2018 sa v súťaži 60secondsdancevideo s filmom ,,Idea“ (Janáková/Freriks/Polák) dostali do TOP10 Fínska a Nórska. 

Lukáš Bobalik je absolvent Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a Vysokej školy múzických umení v Bratislave (VŠMU) v študijnom programe Tanečné umenie v roku 2018. Počas štúdia a doterajšej praxe mal možnosť spolupracovať s viacerými slovenskými i zahraničnými choreografmi (J. Alegado, P.Šavel, D. Sportelli, M. Poláková, J. Korec, A. Ľahký, L. Balážová, Z. Mente Maligna, K. Brestovanská, L. Holinová) a absolvovať medzinárodnú stáž 1st China-CEEC Summer Dance Camp. V rámci svojej umeleckej činnosti účinkuje vo viacerých predstaveniach súčasného tanca a tanečnej performancie (Pocitové rozUmenie, d-BODY-m, Dual, Erózia, Mouving Mountains, Another song in silence, Millennial Magic Mirror, Vráskanie, Niveau stable, Indigo). V súčasnosti pôsobí v umeleckom zoskupení MimoOs, ktorú tvorí najmladšia generácia nezávislých profesionálnych tvorcov a performerov v súčasnom tanci a tanečnom divadle. Vlastnej autorskej tvorbe sa začal venovať už ako študent VŠMU, pričom choreografie – O Vás v nás a Padlo to! reprezentovali VŠMU aj na festivale HAMU Nová generace 2015 v Prahe. Najvýznamnejším úspechom je 1.miesto na choreograficko-interpretačnej súťaži Gala art moves 2017 s choreografiou Pre teba. V roku 2018 sa podieľal na realizácií prvého autorského diela celého kolektívu o.z. Mimoos s názvom Moving Mountains, ako aj duetu Another Song in Silence s Andrejom Štepitom. Choreograficky spolupracuje s Prešporským divadlom (Prípad Hamlet, Lakomec). Zároveň sa aktívne podieľa na výchovno-vzdelávacích aktivitách o.z.Mimoos.

Lukas Bobalik.jpg

Lukáš Bobalik  

tanečník, pedagóg 

baska.jpg

Barbora Janáková

tanečnica, pedagogička

racek.jpg

kontakt.

  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

Thanks for submitting!

contact.
bottom of page